TOMTOM-study: Veel gestelde vragen

//TOMTOM-study: Veel gestelde vragen

TOMTOM-study: veel gestelde vragen

De TOMTOM-study is een medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij de lasertonsillotomie behandeling vergeleken wordt met de klassieke tonsillectomie als behandeling bij mensen met keelamandel-gerelateerde klachten. Meer informatie over de TOMTOM-study kunt u hier vinden.

In aanmerking voor deelname aan de TOMTOM-study komen patiënten van 18 jaar of ouder met klachten van chronische of recidiverende keelamandelontstekingen en/of vieze adem (halitosis) en/of klachten van amandelstenen (tonsillolithiasis) en/of slikklachten (dysfagie).
Er mag geen groot bezwaar zijn tegen een narcose, geen allergie voor lokale verdovingsmiddelen of een afweerprobleem. Daarnaast moet de patiënt goed instrueerbaar zijn en voor langere tijd (+- 30 minuten) stil kunnen zitten. Daarnaast zal de behandelend arts de patiënt bij lichamelijk onderzoek op een aantal punten beoordelen. De beslissing of een patiënt mee kan doen aan de TOMTOM-study ligt bij de behandelend KNO-arts.

Deze vraag kunnen wij helaas nog niet beantwoorden. Met de TOMTOM-study proberen wij een antwoord op deze vraag te vinden. Op dit moment zijn er aanwijzingen dat een lasertonsillotomie met minder pijn, korter herstel en minder complicaties gepaard gaat, maar in een minderheid van de gevallen niet in één behandeling alle klachten wegneemt. Om hier meer inzicht in te krijgen is het van groot belang dat deze studie wordt uitgevoerd en is deelname van patiënten dus erg belangrijk.

Deelname aan deze studie is niet erg tijdsintensief. Patiënten die deelnemen aan deze studie zouden ook buiten deze studie om geadviseerd worden om geopereerd te worden. De ingreep zelf duurt niet langer.

Voorafgaand aan de ingreep, twee weken na de ingreep, zes weken na de ingreep, zes maanden na de ingreep, één jaar na de ingreep en twee jaar na de ingreep krijgt de deelnemende patiënt een vragenlijst per email toegestuurd. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten per vragenlijst.
In totaal is een deelnemende patiënt dus ongeveer 35 minuten extra tijd kwijt, in vergelijking met een niet deelnemende patiënt.

 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan de TOMTOM-study.

Aan elke (medische) ingreep óf behandeling zitten potentiële risico’s. De risico’s van de klassieke tonsillectomie kunt u hier nalezen. De risico’s van de lasertonsillotomie kunt u hier nalezen.
Patiënten die deelnemen aan deze studie zouden ook buiten deze studie geadviseerd worden om geopereerd te worden en dus dezelfde risico’s lopen. Patiënten die deelnemen aan deze studie vullen daarnaast een aantal digitale vragenlijsten in. Hieraan zitten uiteraard geen medische risico’s verbonden.

Op dit moment is het in Nederland niet mogelijk om buiten deze studie om een lasertonsillotomie te ondergaan. Kijk op deze pagina om te zien hoe u in aanmerking kan komen om mee te doen aan deze studie.