Het aangezicht of gelaat is de voorkant van het hoofd. Het gelaat kan diverse klachten en ziektebeelden vertonen waarvoor de KNO-arts geraadpleegt kan worden. Deze klachten, ziektebeelden en behandelingen zullen hier besproken worden. Een aantal van de ziektebeelden besproken bij de andere onderdelen kunnen ook onder problemen van het aangezicht gerekend worden.