In dit onderdeel zullen ziektebeelden van het evenwicht en evenwichtsorgaan behandeld worden. Onder ziektebeelden van het evenwicht vallen:

  • BPPD (Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid)
  • Ziekte van Ménière
  • Migraineuze vertigo
  • Neuritis vestibularis
  • labyrintitis
  • SSCD (Superior semicircular canal dehiscentie)