Benigne paroxismale positiedraaiduizeligheid (of BPPD / BPPV of Benigne paroxismale positioneringsduizeligheid / Benigne paroxismale vertigo)  is de meest voorkomende oorzaak van draaiduizeligheid. BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis in het binnenoor, namelijk het (labyrint of evenwichtsorgaan). De draaiduizeligheid bij BPPD wordt gekenmerkt door aanvallen die optreden bij (bepaalde) bewegingen van het hoofd. Behandeling bestaat meestal uit de Epley manoeuvre of bewegings-oefeningen door de patient zelf.

Aanvullende informatie volgt