Migraineuze vertigo (of vestibulaire vertigo) is een draaiduizeligheid die ontstaat bij patiënten met migraine. (Een deel van) de duizeligheidsaanvallen gaan vaak gepaard met migraine klachten. De oorzaak van migraineuze vertigo is nog niet geheel opgehelderd, maar houdt mogelijk verband met de gestoorde signalen die in de cortex van de hersenen ontstaan. De behandeling van (draai)duizeligheid bij migraine is met name gericht op het verminderen van de klachten van misselijkheid en braken.

Wat is migraineuze vertigo

Migraineuze vertigo is een vrij nieuwe diagnose waarbij een situatie van (draai) duizeligheidsaanvallen bij patiënten die bekend zijn met migraine omschreven wordt. Hieronder ziet u de definitie van vestibulaire migraine, zoals vastgesteld door de International Headache Society (IHS). Een belangrijk deel van het vaststellen van migraineuze vertigo is het uitsluiten van andere vestibulaire syndromen. Duizeligheidsaanvallen bij mensen met migraine hoeven zeker geen migraineuze vertigo te zijn! Bij patiënten met migraine komen andere duizeligheidsziekten zoals de ziekte van Ménière en benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD) namelijk ook significant vaker voor (20-75% van de patiënten met migraine heeft last van duizeligheid)

Vestibulaire migraine:
 • minstens 5 perioden van vestibulaire symptomen van matige of ernstige intensiteit, gedurende een periode van 5 minuten tot 72 h
 • bekend met migraine in het heden of verleden met of zonder aura volgens de criteria van de ICHD
 • 1 of meer migrainekenmerken tijdens op zijn minst 50% van de aanvallen:
  • hoofdpijn met minstens 2 van de volgende kenmerken:
   • eenzijdig, kloppend van aard, matig of ernstig van aard, toename bij routinematige lichamelijke activiteiten
  • fotofobie of fonofobie
  • visueel aura
  • gerelateerd aan menstruatie
 • geen verklaring door andere vestibulaire diagnose of ICHD-diagnose
Waarschijnlijke vestibulaire migraine:
 • minstens 5 perioden met vestibulaire symptomen van matige of ernstige intensiteit, gedurende een periode van 5 minuten tot 72 h
 • migraine in anamnese of migrainekenmerken tijdens aanval)
 • geen verklaring door andere vestibulaire diagnose of ICHD-diagnose

Klachten bij vestibulaire migraine

Vestibulaire migraine gaat gepaard met een aanvalsgewijze draaiduizeligheid. Tevens is er sprake van migraine aanvallen, gekenmerkt door recidiverende hoofdpijnaanval, vaak met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en geluid (fonofobie). De draaiduizeligheid kan spontaan optreden of uit worden gelokt door hoofdbewegingen en bewegende voorwerpen ( bv druk verkeer of veel mensen).
De duur van de duizeligheidsaanvallen: sterk wisselend van enkele minuten tot uren en soms zelf dagen.
De migraineaanvallen kunnen vóór, tijdens en/of na de duizeligheid optreden, waarbij de tijd tussen migraine en duizeligheid ook sterk kan variëren.
Neurologisch onderzoek door een arts (met name oogbewegingen en de coördinatie) is tussen de aanvallen niet afwijkend. Tijdens de aanvallen kan er zowel sprake zijn van een perifere (horizontale) als een centrale (verticale en/of rotatoire) nystagmus.

Behandeling van vestibulaire migraine of migraineuze duizeligheid

 Volgt

 Literatuur:

– www.kenniscentrumduizeligheid.nl/internet/bestanden/afdelingen/Lyme/docs/NTVG VM.pdf
– http://american-hearing.org/disorders/migraine-associated-vertigo-mav/