Superior semicircular canal dehiscence (SSCD / SCDS) is een zeldzame aandoening van het binnenoor de gepaard gaat met vertigo (draaiduizeligheid) en hoorproblematiek. SSCD is een erfelijke of verworven aandoening waarbij een dehiscentie (opening) van het bovenste semicirculaire kanaal van het evenwichtsorgaan. De hoorklachten kunnen erg divers zijn. Behandeling bestaat uit het vermijden van uitlokkende factoren of chirurgische correctie van de opening van het kanaal.