Deelname aan deze studie is niet erg tijdsintensief. Patiënten die deelnemen aan deze studie zouden ook buiten deze studie om geadviseerd worden om geopereerd te worden. De ingreep zelf duurt niet langer.

Voorafgaand aan de ingreep, twee weken na de ingreep, zes weken na de ingreep, zes maanden na de ingreep, één jaar na de ingreep en twee jaar na de ingreep krijgt de deelnemende patiënt een vragenlijst per email toegestuurd. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten per vragenlijst.
In totaal is een deelnemende patiënt dus ongeveer 35 minuten extra tijd kwijt, in vergelijking met een niet deelnemende patiënt.