De TOMTOM-study:

De lasertonsillotomy versus tonsillectomy studie (vanaf nu TOMTOM-study) is een prospectieve gerandomiseerde multicenter studie naar de effectiviteit en morbiditeit van lasertonsillotomie in vergelijking met de klassieke tonsillectomie voor diverse keelamandel-gerelateerde klachten.

Op deze pagina zullen wij meer informatie geven over dit onderzoek.  Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal links naar verdere informatie over deze studie.

Achtergrond van de TOMTOM-study

Al meer dan 2000 jaar worden keelamandelen om diverse redenen verwijderd. Opvallend is dat de methode die momenteel wereldwijd (en ook in Nederland) gebruikt wordt, namelijk de klassieke tonsillectomie, al in geschriften van vóór de jaartelling beschreven wordt. De klassieke tonsillectomie is een erg effectieve ingreep maar kan erg belastend zijn voor de patiënt en kent diverse risico’s en complicaties. De laatste jaren wint een nieuwe methode om de amandelen (deels) te verwijderen aan populariteit, namelijk de lasertonsillotomie waarbij onder lokale verdoving het deel van de keelamandelen dat klachten veroorzaakt weg-gelaserd wordt.

Doel van de TOMTOM-study

In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van de laserbehandeling (lasertonsillotomie) voor mensen met klachten van de keelamandelen. Ook wordt er gekeken naar het herstel, pijnklachten, complicaties en tevredenheid van de patiënt op de korte en lange termijn.  De patiënten die meedoen aan de studie worden onwillekeurig in twee groepen verdeeld: één groep die middels de klassieke tonsillectomie zal worden behandeld en één groep die middels de lasertonsillotomie zal worden behandeld. Hierdoor kunnen de resultaten goed vergeleken worden.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wanneer een patiënt met keelklachten op de polikliniek KNO van het aan dit onderzoek deelnemende centrum komt en na inspectie van de mond-, keelholte en keelamandelen in aanmerking komt voor een operatie aan de keelamandelen zal de arts met de patiënt bespreken of deze mee wil doen aan de TOMTOM-study. De arts zal van beide behandelingen de te verwachten voor- en nadelen bespreken.

Indien de patiënt geschikt is voor deelname aan de studie en toestemming geeft voor deelname zal de patiënt onwillekeurig voor één van de twee behandelmethoden ingedeeld worden. Van de patiënt zal verwacht worden dat deze op 5 verschillende momenten een vragenlijst invult met betrekking tot de klachten van de keelamandelen en de behandeling. Het invullen van de vragenlijsten duurt gemiddeld 5 minuten per vragenlijst.

Wat zijn de verschillen tussen beide behandelingen?

Bij een laserbehandeling (lasertonsillotomie) worden alleen de zogenoemde crypten van de keelamandel verwijderd en blijft het kapsel van de keelamandel aanwezig (zie ook Wat zijn keelamandelen?). Het idee voor deze lasertherapie komt voort uit het feit dat er sterke aanwijzingen zijn dat bij een ontsteking van de keelamandelen alleen het weefsel van de keelamandel dat de crypten vormt ontstoken is. Ook andere keelamandel-gerelateerde klachten worden naar verwachting door de crypten en omliggend weefsel veroorzaakt.

Bij een klassieke operatie wordt de keelamandel met het kapsel verwijderd. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat door het intact laten van het kapsel de kans op nabloeding na de laserbehandeling beduidend lager is dan bij de klassieke operatie. Ook blijkt de duur en intensiteit van de pijn ná de ingreep aanzienlijk lager te zijn bij laserbehandeling. Het volledig verwijderen van de keelamandel geeft minder kans op recidief,wat dan weer spreekt in het voordeel van de klassieke operatie.

In tegenstelling tot een klassieke operatie gebeurt de laserbehandeling onder lokale verdoving (dus alleen verdoving van de amandel) op de poliklinische operatiekamer. Na de ingreep mag u gelijk naar huis. Bij de klassieke operatie wordt u onder narcose gebracht en blijft u nog een aantal uren of gedurende een nacht op de afdeling.

Voor meer informatie over de verschillende ingrepen verwijzen wij u naar :

Wat is een klassieke tonsillectomie

Wat is een laser tonsillotomie

Welke bijwerkingen van de lasertonsillotomie kunt u verwachten?

  • Uit eerder onderzoek blijkt ongeveer 70% van de patiënten na laserbehandeling helemaal van de klachten af te zijn. Bij 10-20% van de behandelde patiënten is  sprake van een aanzienlijke afname van de klachten. Soms is een 2of 3e laserbehandeling nodig om geheel klachtenvrij te worden. In totaal ondergaat ongeveer 20% van de patiënten meer dan 1 laserbehandeling.
  • Ongeveer 10% van de patiënten kiest na de laserbehandeling alsnog voor een klassieke tonsillectomie.
  • Er bestaat in de periode na de behandeling een risico op het ontwikkelen van een infectie. Deze kan doorgaans met antibiotica behandeld worden.
  • Er bestaat een kleine kans op een nabloeding. De patiënt moet dan terugkomen naar het ziekenhuis om de bloeding te laten stoppen.
  • Er kan sprake zijn van een allergische reactie op de lokale verdoving.
  • Er kunnen klachten optreden van de bijwerkingen van de lokale verdoving.

Meer informatie kunt u via het menu aan de rechterkant van deze pagina vinden.