TOMTOM-study: contactmomenten

Patiënten die deelnemen aan de TOMTOM-study zullen in totaal 7 keer contact hebben met de uitvoerende KNO-arts(en). Vier van deze contactmomenten zullen via email plaatsvinden, waarbij er een digitale vragenlijst wordt aangeboden. Indien arts of patiënt dit nodig acht, kan er sprake zijn van aanvullende contactmomenten.

Flowchart TOMTOM-study

De verschillende contactmomenten.