Een scheef neustussenschot, oftewel deviate van het neusseptum, is een zeer veel voorkomende afwijking van de neus. Een septumdeviatie ontstaat meestal na een traumatische klapof val op de neus of bestaat al sinds de geboorte. Een scheef neusseptum kan diverse klachten geven. Deze klachten kunnen aanleiding zijn voor een operatie van een scheef neustussenschot.

Aanvullende informatie volgt.