Een (neus)septumhematoom is een bloeduitstorting aan één of beide zijden van het neustussenschot (tussen het mucoperichondium en het kraakbenig deel van het septum). Een septumhematoom wordt meestal gezien als complicatie na een neusfractuur en kan binnen enkele dagen aanleiding geven tot het ontstaan van een septumabces. Behandeling bestaat uit ontlasting van de bloeduitstorting en tamponade van de neus / het neusslijmvlies. Eventueel kan er overwogen worden om profylactisch antibiotisch te behandelen.

septum-hematoom-schematisch septum-hematoom