Een vergrote neusamandel (of Adenoïdhyperplasie /Adenoïdhypertrofie) betreft een vergroting van de neusamandel achter in de neus (nasopharynx). Een vergrote neusamandel kan verschillende oorzaken hebben en daardoor ook gepaard gaan met diverse klachten. In het algemeen kan een vergrote neusamandel neusverstoppingsklachten, verminderde reuk, infecties en snurkklachten geven. De behandeling kan afwachtend, medicamenteus of operatief zijn.